การบริการด้านวิศวกรรม
โดยทีมวิศวกร ของบริษัทในเครือ


  หากลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบของเหลว ทางบริษัทมีทีมวิศวกร
เพื่อติดตั้งเครื่องฉีดของเหลวในอาหารสัตว์ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา 
เครื่องฉีดของเหลวแบบเคลื่อนที่
image
เครื่องฉีดของเหลวที่เครื่องผสม
image
เครื่องฉีดของเหลวหลังการอัดเม็ด
Powered by MakeWebEasy.com