การวิเคราะห์เอนไซม์
  เนื่องจากการใช้เอนไซม์ในอาหารนั้นเพื่อลดราคาอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์ เราจึงต้องรู้ปริมาณเอนไซม์ในอาหารเพื่อสามารถใช้เอนไซม์ได้ประโยชน์สูงสุด การวิเคราะห์เอนไซม์ในอาหารจึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ โดยทางบริษัทให้บริการการวิเคราะห์ด้วยวิธีที่หลากหลายกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าปริมาณเอนไซม์ในอาหารคงมีอยู่ในปริมาณที่คาดหวังไว้
image
วิธีวิเคราะห์เอนไซม์ด้วยการวิเคราะห์ด้วยสารเคมี เป็นวิธีที่ใช้เวลานานกว่าวิธีอื่น และจัดว่าเป็นวิธีมาตรฐาน
image
วิธีวิเคราะห์เอนไซม์โดยเทคนิค Elisa เป็นวิธีที่ให้ผลวิเคราะห์ใกล้เคียงกับวิธีวิเคราะห์ด้วยสารเคมี แต่จะใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง
image
วิธีวิเคราะห์เอนไซม์ แบบเร็ว ใช้เวลาเพียง 5 นาที เหมาะสำหรับการหาเอนไซม์ แต่ไม่สามารถบอกปริมาณเอนไซม์ได้
image
เป็นวิธีที่ถูกดัดแปลงทำให้การวิเคราะห์ด้วยวิธี QUICKSTIX™ สามารถอ่านค่าปริมาณเอนไซม์ในอาหารได้
Powered by MakeWebEasy.com